Za Poslodavce

1. USLUGE AGENCIJSKOG ZAPOŠLJAVANJA
a) PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE – Naše usluge će Vam riješiti problem privremenih i povremenih potreba za radnom snagom:
– za vrijeme porodiljskog i drugih vrsta bolovanja zaposlenih
– angažovanje radnika po projektu
– za vrijeme sajmova, promocija, izložbi, konferencija, marketing istraživanja…
b) USTUPANJE RADNIKA – Regrutujemo i zapošljavamo radnike i vodimo kompletnu HR administraciju, uključujući i obračun zarada za ustupljene radnike, dok Vi kao korisnik usluga, rukovodite radnicima i donosite sve odluke u vezi sa njihovim radom.
RHR Agencija kao zakonski poslodavac, na Vaš zahtjev ustupa radnike koji su kod Vas radno angažovani, a kod Agencije ostaju zaposleni do kraja ugovorenog perioda rada.
c) OUTSTAFFING – RHR Agencija vrši formalno zapošljavanje radnika koje ste Vi obezbijedili i regrutovali i za koje ste definisali:
– Tip ugovora o radu
– Naziv radnog mjesta i opis posla
– Dužinu angažovanja zaposlenog
– Probni rad
– Visinu zarade
– Ostala zakonska prava zaposlenih

2. PREDNOSTI AGENCIJSKOG ZAPOŠLJAVANJA
RHR Agencija, kao zakonski poslodavac, korisniku usluga omogućava:
– smanjenje obaveza u odnosu na Zakon o radu, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, kao i smanjenje poreskih i drugih obaveza vezanih za ljudske resurse;
– oslobađa poslodavca-korisnika usluga od svih administrativnih poslova vezanih za zapošljavanje i zamjenu radnika;
– Preuzima odgovornost u slučaju kontrole Inspekcije rada;
– Smanjuje rizik od radnih sporova, kao i obaveza i odgovornosti pri rješavanju istih;
– Doprinosi u cjelini unapređenju poslovanja kroz brži i sigurniji način zapopšljavanja i zamjene radnika.
RHRecruitment

3. CIJENE USLUGA
1.1. Za zaposlenog koji se ustupa na period do 3 mjeseca, sa NETO zaradom od 450 do 550 €, agencijske usluge se naplaćuju u iznosu od 300 € + PDV i to 180 € prilikom potpisivanja Sporazuma o ustupanju sa poslodavcem, korisnikom usluga, a preostali dio prilikom mjesečnog obračuna zarada. 1.2. Za zaposlenog koji se ustupa na period od najmanje 5 mjeseci, sa NETO zaradom od 450 do 550 €, agencijske usluge se naplaćuju u iznosu od 380 € + PDV i to 180 € prilikom potpisivanja Sporazuma o ustupanju sa poslodavcem, korisnikom usluga, a preostali dio prilikom mjesečnog obračuna zarada.

2.1. Za zaposlenog koji se ustupa na period do 3 mjeseca, sa NETO zaradom od 550 do 750 €, agencijske usluge se naplaćuju u iznosu od 350 € + PDV i to 200 € prilikom potpisivanja Sporazuma o ustupanju sa poslodavcem, korisnikom usluga, a preostali dio prilikom mjesečnog obračuna zarada. 2.2. Za zaposlenog koji se ustupa na period od najmanje 5 mjeseci, sa NETO zaradom od 550 do 750 €, agencijske usluge se naplaćuju u iznosu od 450 € + PDV i to 200 € prilikom potpisivanja Sporazuma o ustupanju sa poslodavcem, korisnikom usluga, a preostali dio prilikom mjesečnog obračuna zarada.

3.1. Za zaposlenog koji se ustupa na period do 3 mjeseca, sa NETO zaradom od 750 do 1000 €, agencijske usluge se naplaćuju u iznosu od 400 € + PDV i to 220 € prilikom potpisivanja Sporazuma o ustupanju sa poslodavcem, korisnikom usluga, a preostali dio prilikom mjesečnog obračuna zarada. 3.2. Za zaposlenog koji se ustupa na period od najmanje 5 mjeseci, sa NETO zaradom od 750 do 1000 €, agencijske usluge se naplaćuju u iznosu od 520 € + PDV i to 220 € prilikom potpisivanja Sporazuma o ustupanju sa poslodavcem, korisnikom usluga, a preostali dio prilikom mjesečnog obračuna zarada.

4.1. Za zaposlenog koji se ustupa na period do 3 mjeseca, sa NETO zaradom većom od 1000 €, agencijske usluge se naplaćuju u iznosu od 490 € + PDV i to 250 € prilikom potpisivanja Sporazuma o ustupanju sa poslodavcem, korisnikom usluga, a preostali dio prilikom mjesečnog obračuna zarada. 4.2. Za zaposlenog koji se ustupa na period od najmanje 5 mjeseci, sa NETO zaradom većom od 1000 €, agencijske usluge se naplaćuju u iznosu od 650 € + PDV i to 250 € prilikom potpisivanja Sporazuma o ustupanju sa poslodavcem, korisnikom usluga, a preostali dio prilikom mjesečnog obračuna zarada.