SEZONSKI POSLOVI U ULCINJU
Velika Plaža
KUVAR(A’LA CART) – plata 1.000 do 1.600€ + smještaj i hrana
KUVAR(PANSION) – plata 700 do 1.000€ + smještaj i hrana
POMOĆNI KUVAR – plata 400 do 600€ + smještaj i hrana
KONOBAR – plata 500 do 700€ + smještaj i hrana
SERVER – plata 300 do 400€ + smještaj i hrana
SOBARICE – plata 350 do 500€ + smještaj i hrana
Period rada 10.06.2020 – 01.10.2020
ZA INFORMACIJE POZOVITE +382 69 140 444
PRIJAVE I CV SLATI NA E-mail
[email protected]

SEASONAL JOBS IN ULCINJ
Velika Plaza
CHEF (A’LA CART) – Salary 1,000 to 1,600 € + accommodation and food
CHEF – salary 700 to 1.000 € + accommodation and food
ASSISTANT COOK – salary 400 to 600 € + accommodation and food
WAITER – salary 500 to 700 € + accommodation and food
SERVER – salary 300 to 400 € + accommodation and food
HOUSEKEEPING – salary 350 to 500 € + accommodation and food
Open period 10/06/2020 – 10/01/2020
FOR INFORMATION CALL +382 69 140 444
APPLICATIONS AND CV SEND TO E-mail
[email protected]

SEZONSKI POSLOVI U ULCINJU
Hotel „HALIBAS“ – Velika Plaža
RECEPCIONER – plata 500€ + smještaj i hrana
Početak rada 15. maj 2020.g
SOBARICE – plata 500€ + smještaj i hrana
Početak rada 15. MAJ 2020.g
KUVAR/KUVARICA -plata 800€ + smještaj i hrana
POMOĆNA RADNICA – plata 500€ + smještaj i hrana
KONOBAR – plata 500€ + smještaj i hrana
ŠANKER – plata 500€ + smještaj i hrana
HIGIJENIČARKA – plata 500€ + smještaj/hrana
RADNICA U VEŠERAJU – plata 500€ + smještaj/hrana
Početak rada 01. JUN 2020.g
ZA INFORMACIJE POZOVITE +382 69 140 444
PRIJAVE I CV SLATI NA E-mail
[email protected]

SEASONAL JOBS IN ULCINJ
HALIBAS Hotel – Velika Plaza
Receptionist – salary 500 € + accommodation and food
• Starting from May 15, 2020
ROOMS – salary 500 € + accommodation and food
• Starting from MAY 15, 2020
CHEF – payment 800 € + accommodation and food
ASSISTANT COOK – salary 500 € + accommodation and food
WAITER – salary 500 € + accommodation and food
BARTENDER – salary 500 € + accommodation and food
HYGIENICIAN – salary 500 € + accommodation / food
LAUNDRY – salary 500 € + accommodation / food
• Start of work 01 JUN 2020
FOR INFORMATION CALL +382 69 140 444
APPLICATIONS AND CV SEND TO E-mail
[email protected]

SEZONSKI POSLOVI U HERCEG NOVOM
KUVAR(A’LA CART) – plata 1.000 do 1.600€ + smještaj/hrana
POMOĆNI KUVAR – plata 600 do 800€ + smještaj/hrana
POMOĆNI RADNIK plata 400 do 500€ + smještaj/hrana
KONOBAR – plata 350 do 400€ + bakšiš smještaj/hrana
ŠANKER – plata 400 do 500€ + smještaj/hrana
HIGIJENIČAR – plata 400€ + smještaj/hrana
Period rada 15.05.2020 – 01.10.2020 (probni rad 7 dana)
ZA INFORMACIJE POZOVITE +382 69 140 444
PRIJAVE I CV SLATI NA E-mail
[email protected]

SEASONAL JOBS IN HERCEG NOVI
CHEF (A’LA CART) – Salary 1,000 to 1,600 € + accommodation / food
ASSISTANT COOK – salary 600 to 800 € + accommodation / food
BUSBOY salary from 400 to 500 € + accommodation / food
WAITER – salary 350 to 400 € + better accommodation / food
BARTENDER – salary 400 to 500 € + accommodation / food
HYGIENICIAN – salary 400 € + accommodation / food
Work period 5/15/2020 – 10/01/2020 (7-day probation)
FOR INFORMATION CALL +382 69 140 444
APPLICATIONS AND CV SEND TO E-mail
[email protected]

SEZONSKI POSLOVI U HERCEG NOVOM
PORTONOVI
KUVAR(PANSION) – plata 500 do 800€ + smještaj/hrana
POMOĆNI KUVAR – plata 400 do 500€ + smještaj/hrana
POMOĆNI RADNIK plata 300 do 400€ + smještaj/hrana
KONOBAR – plata 350 do 400€ + smještaj/hrana
ŠANKER – plata 400 do 450€ + smještaj/hrana
SOBARICA – plata 300 do 400€ + smještaj/hrana
HIGIJENIČAR – plata 300 do 400€ + smještaj/hrana
Period rada 15.05.2020 – 01.10.2020 (probni rad 7 dana)
ZA INFORMACIJE POZOVITE +382 69 140 444
PRIJAVE I CV SLATI NA E-mail
[email protected]

SEASONAL JOBS IN HERCEG NOVI
PORTONOVI
CHEF – salary 500 to 800 € + accommodation / food
ASSISTANT COOK – salary 400 to 500 € + accommodation / food
BUSBOY salary 300 to 400 € + accommodation / food
WAITER – salary 350 to 400 € + accommodation / food
BARTENDER – salary 400 to 450 € + accommodation / food
HOUSEHOLD – salary 300 to 400 € + accommodation / food
HYGIENICIAN – salary 300 to 400 € + accommodation / food
Work period 5/15/2020 – 10/01/2020 (7-day probation)
FOR INFORMATION CALL +382 69 140 444
APPLICATIONS AND CV SEND TO E-mail
[email protected]

SEZONSKI POSLOVI U BARU
Veliki Pijesak
KUVAR (dvokratno) – plata 900 do 1.100€ + smještaj i hrana
KUVAR (jedna smjena) – plata 600 do 700€ + smještaj i hrana
ŠANKER – plata 450 do 500€ + smještaj i hrana
KONOBAR – plata 450 do 500€ + smještaj i hrana
Početak rada 01.05.2020 – ugovor na 6 mjeseci
ZA INFORMACIJE POZOVITE +382 69 140 444
PRIJAVE I CV SLATI NA E-mail
[email protected]

SEASONAL JOBS IN BAR
Veliki Pijesak
CHEF (double shift) – salary 900 to 1,100 € + accommodation and food
CHEF (one shift) – salary 600 to 700 € + accommodation and food
BARTENDER – salary 450 to 500 € + accommodation and food
WAITER – salary 450 to 500 € + accommodation and food
Starting 01.05.2020 – 6-month contract
FOR INFORMATION CALL +382 69 140 444
APPLICATIONS AND CV SEND TO E-mail
[email protected]